Blootstelling aan hevig lawaai

Auteur: Coo Consult

Actie- en grenswaarden
* 80 dB(A): Werkgever moet gehoorbescherming beschikbaar stellen
* 85 dB(A): Verplicht dragen van gehoorbescherming
* 87 dB(A): Grens met gehoorbescherming

Verplichtingen bij 87 dB(A):
} Bij 87 dB(A) moet de werkgever meteen maatregelen nemen om de blootstelling beneden de grenswaarde te krijgen.
} De redenen van de overmatige blootstelling moet worden vastgesteld.
} Aanpassen van de beschermings- en preventiemaatregelen zodat het niet opnieuw kan plaatsvinden.

Een verdubbeling van het geluid is een toename van 3 dB.
eenvoudig voorbeeld. } 2 even sterke bronnen van 80 dB(A) geeft een totaal van 83 dB(A).

Waarbij je acht uur maximaal blootgesteld mag worden aan 80 dB(A), geldt dat voor 83 dB(A) een bloostellingsduur van vier uur maximaal.

Ingewikkelder wordt als je bronnen hebt met verschillende geluidsterkten gecombineerd met steeds een andere blootstellingsduur. D.m.v. een logaritmische formule kan dan de gemiddelde dagdosis bepaald worden.

RISICO’S
* Gehoorschade
* Stressverschijnselen
* Stijging van de bloeddruk
* Slaapstoornissen
* Ongevallen
* Schrikreflex
* Verstoring van de waarneming

WETGEVING
Arbobesluit, artikelen 6.6 – 6.11

* Art. 6.6: Definities
* Art. 6.7: Nadere voorschriften RI&E, beoordelen en meten
* Art. 6.8: Maatregelen ter voorkoming of beperking van de blootstelling
* Art. 6.9: Weekgemiddelde
* Art. 6.10: Audiometrisch onderzoek
* Art. 6.10a: Maatregelen bij gehoorbeschadiging
* Art. 6.11: Voorlichting en onderricht

   

Veiligheid, Management- en organisatie­advies

Themapartner

Coo Consult denkt mee in oplossingen op meerdere gebieden. Persoonlijke aandacht, maatwerk, deskundig advies en de diversiteit aan diensten onderscheidt Coo Consult van anderen. Of u nu op zoek bent naar een interne auditor, een adviseur managementsystemen, een veiligheidskundige (MVK) of een gecertificeerde extern vertrouwenspersoon.

Heeft u vragen over dit artikel of wilt u eens met onze Themapartner van gedachten wisselen?

West-Brabant Business Plaza is een initiatief van Business Plaza Nederland en Lily Wierckx, de manager van West-Brabant BusinessPlaza. West-Brabant Business Plaza biedt alle ondernemers uit WestBrabant een platform om zich te profileren.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief.

Ontvang periodiek lokaal nieuws, uitnodigingen voor evenementen, vacatures en aanbiedingen.

*  Website URL