Skip to main content

Partners van West-Brabant Business Plaza

B.O.A. Bemiddeling&Organisatie en advies buro

1173  keer bezocht
  • Meeuwelaan 5
  • 4695 JJ
  • St Maartensdijk

Over B.O.A. Bemiddeling&Organisatie en advies buro

Als ondernemer heb ik me toegelegd op zakelijke en arbeid gerelateerde mediation.

Waar komt u de mediator tegen of kunt u de mediator inzetten

Een mediator inzetten als onafhankelijke derde / voorzitter bij uw zakelijke bespreking. De vertrouwelijke setting en de geheimhouding, én zijn deskundigheid om als onafhankelijk gespreksbegeleider op te treden, maken het gebruik van de mediator een welkome aanvulling. Als dit nu gaat om de zakelijke partner waarmee u het niet uitgesproken krijgt of de verhouding binnen het maatschap, de leverancier waarbij het net goed botert of afnemer waarbij een faillissement dreigt en u met de onbetaalde rekening blijft zitten, het inzetten van een mediation helpt!;
Een mediator preventief inzetten in de arbeidsrelatie, wij noemen dat 'het ambitie gesprek'. Dit vind plaats, ook onder de gebruikelijke geheimhouding en de vertrouwelijke setting. Dit ambitie gesprek kan bij u op het bedrijf plaats vinden. Het geeft de weknemer de gelegeheid in alle openheid zijn / haar beweegredenen /commitment naar voren te brengen en de vrevels als die er zijn bespreekbaar te maken. Het ambitiegesprek kan vaak escalerende situaties, die uitval /ziektmelding /arbeidsconflict als gevolg kunnen hebben voorkomen. Meestal is het sfeer verbeterend en prestatie verhogend en de gang naar de rechter wordt voorkomen. Het  'ambitie gesprek' helpt relaties te herstellen en of te continueren en versneld vaak het proces en werkt prestatie verhogend en vooral kosten verlagend!
Een mediation aanbieden aan een medeweker als de thuis problemathiek voor hen een last is tijdens de werkdag.
Een mediator inzetten bij arbeidgerelateerd langdurige ziekte om te bespreken of de relatie weer vlot te trekken is;
Een mediator inzetten bij de begeleiding van een exit/ beeindiging arbeidsrelatie gesprek;
Kortom , een mediator inzetten waar problemen zijn en of kunnen worden vorkomen.

Mediation werkt altijd onder vertrouwelijkheid en geheimhouding.
Neemt u gerust eens contact op voor een gesprek over hoe een mediation ook voor u waardevol kan zijn.

Wij maken overigens ook gebruik van een gespreksruimte in de Bruinevisstraat 32 te Bergen op Zoom