Skip to main content

Partners van West-Brabant Business Plaza

Cees van der Lee - ontologisch coach

372  keer bezocht
  • Frederik Maystraat 16
  • 4614 EH
  • Bergen op Zoom

Over Cees van der Lee - ontologisch coach

VOOR JE BEDRIJF OF ORGANISATIE

Bouw samen met je mensen aan betekenisvolle en productieve ondernemingen.

Advies, facilitering en interventies op ontologische basis laten je met een andere bril naar je organisatie of bedrijf kijken. Een perspectief dat ander en dieper inzicht geeft in het menselijke aspect van de organisatie en de impact daarvan op betrokkenheid, motivatie en prestaties. Door oprecht aandacht te hebben voor je mensen kan je samen werken aan resultaatgerichte organisaties die gewaardeerd worden door medewerkers, klanten leveranciers en samenleving.

Menselijk talent worden al tientallen jaren beschouwd als dé succesbepalende factor van bedrijven en organisaties. Toch leiden tegenslagen nog vaak tot instrumentele reacties die niet veel ruimte laten voor het ontwikkelen, benutten en waarderen van de unieke talenten en inbreng van de mensen binnen organisatie of bedrijf.

Door vanuit een ontologische perspectief naar de menselijke aspecten van bedrijf en organisatie te kijken, kunnen bepaalde organisatorische issues effectiever worden aangepakt. Enkele voorbeelden:

- Leer de heersende overtuigingen en emoties onder medewerkers kennen en begrijp waar deze hun oorsprong vinden, zodat belemmeringen en weerstand kunnen worden weggenomen en commitment wordt verkregen voor belangrijke veranderingen.   
- Ontwikkel de capaciteit om goed en oprecht te luisteren naar de ideeën, ongerustheid en kritiek van medewerkers en verwonder je hoe de unieke talenten en kwaliteiten van je mensen zich openbaren.
- Vergroot de verbondenheid en bijdrage van medewerkers door transparantie en de bereidheid om informatie, macht en middelen te delen.
- Ontwikkel een leercultuur waarbinnen mensen zonder angst kunnen experimenteren en profiteer van de verbeteringen en innovaties die het oplevert.