Skip to main content

Partners van West-Brabant Business Plaza

Stichting Nederlands Comité UNICEF

810  keer bezocht
  • Blozekriekske 10
  • 4681 BW
  • Nieuw Vossemeer

Over Stichting Nederlands Comité UNICEF

UNICEF is dé VN-kinderrechtenorganisatie. We hebben een unieke opdracht vanuit de Verenigde Naties: alle kinderen geven waar ze recht op hebben.

Waarom zijn kinderrechten zo belangrijk?

Kinderrechten zijn ontzettend belangrijk. Eenderde van de wereldbevolking is kind. Kinderen zijn kwetsbaar, omdat zij vaak afhankelijk zijn van hun ouders en verzorgers. Zij lopen de kans eerder ziek te worden, te sterven of uitgebuit te worden dan volwassenen. Daarom is er door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989 een speciaal verdrag aangenomen, die naast de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de rechten aangeeft die in het bijzonder gelden voor kinderen. Dit verdrag heet het Verdrag voor de Rechten van het Kind.

Wat doet UNICEF met kinderrechten?

UNICEF is door de Verenigde Naties gevraagd om erop toe te zien dat regeringen de rechten van kinderen respecteren en naleven. Als dat niet lukt, dan kijkt UNICEF hoe ze kan helpen. We doen dat samen met leraren, beleidsmakers, universiteiten, regeringen, dorpshoofden, politieagenten en natuurlijk de kinderen zelf.

Concreet betekent dat dat we bijvoorbeeld:

  • Met regeringen praten hoe we wetten en regels in een land kunnen aanpassen zodat kinderen meer kansen krijgen. Denk aan de maatregel voor gratis onderwijs, of een wet die kinderhandel verbiedt.
  • Kinderen een stem geven. Door kinderconferenties te organiseren waar kinderen kunnen zeggen wat ze van het beleid in hun land vinden.
  • Onderzoek doen naar de situatie van kinderen in een land en overheden confronteren met de uitkomsten daarvan.