Skip to main content

Partners van West-Brabant Business Plaza

Via Inge, Kinder- en gezinscoach voor hooggevoelige mensen

809  keer bezocht
  • Tindijk 7
  • 4706 TN
  • Roosendaal

Over Via Inge, Kinder- en gezinscoach voor hooggevoelige mensen

Ik ben Inge Vandicke, kinder-en gezinscoach voor hooggevoelige mensen en ik coach vanuit een spirituele basis.

Ik help kinderen en volwassenen om weer verbinding te maken met zichzelf en met elkaar zodat ze steviger komen te staan en zich gelukkiger voelen.

En dat betekent dat ik heel erg voel bij je waar het probleem zit en daar speel ik dan snel en efficiënt op in, zodat de problemen die je ervaart gaan verdwijnen.

Hier heb ik verschillende technieken voor. Zo merk je gedurende de sessies dat je veel steviger komt te staan. Dat vind ik gewoon belangrijk.

Dat je na mij niet steeds weer nieuwe hulpverleners nodig hebt maar dat je het gewoon zelf kan. Dat is hoe ik werk.

Wat ik doe in de coaching is vooral de kracht laten zien van je hooggevoeligheid en leer ik je om te gaan met de overload aan prikkels en emoties, vooral door positief te blijven denken. Dat is ook in de opvoeding belangrijk. De opvoeding van hoogsensitieve kinderen is ingewikkelder opvoeden. Door de erfelijkheid kunnen bij ouders ook nog belemmeringen zitten. Dus positief denken, inzetten op het verbinden met jezelf en met anderen, dan stimuleer je elkaar en je brengt elkaar in een positieve flow. Wat uiteindelijk maakt dat je veel steviger komt te staan.

Een voorbeeld:

Ouders vragen aan mij om hun kind van 7 eens te observeren. Ze willen handvatten hoe ze het best om kunnen gaan met zijn ‘drukke’ gedrag en willen graag een kader om goed op te kunnen voeden: Is hij hooggevoelig, hoogbegaafd, heeft hij adhd of add? Moeder herkent kenmerken van haar kind bij zichzelf en wil het graag goed doen. Vader is introvert.

Hoe leggen we de puzzel in elkaar? Bij binnenkomst heeft het kind speciaal voor mij een vlieger gemaakt, terwijl we elkaar nog niet kennen. We gaan buiten vliegeren, zodat er 1:1 contact is. Hij kent opvallend moeilijke woorden en snapt ze de betekenis ook. Hij zit op school in de plus klas.

Mijn interessante kinderkoffer laat hij voorlopig dicht.

Hij geeft aan dat er op school niet naar hem wordt geluisterd. Het kind is makkelijk overprikkeld wat zich thuis uit in onder de tafel gaan zitten. Wat gebeurt hier en welke handvatten kan ik ouders geven? Wat mooi is, is dat ouders goed met elkaar én met hun kind verbonden zijn. Door reflectie op hun eigen gedrag kunnen ze veel van dit kind hebben en geven hem vooral de ruimte die hij nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen.

HOE GAAT HET IN DE KINDERCOACHING?

Bij jongere kinderen komen de ouders met een hulpvraag. Bijvoorbeeld, mijn kind luistert niet naar mij. Daardoor vraagt het te veel negatieve aandacht en drukt het eigenlijk een stempel op het hele gezin. En dat wordt als vervelend ervaren. Door het kind te coachen kom je er achter wat er werkelijk speelt. Of mijn kind is bang in het donker en we krijgen het niet opgelost. Maar ik coach ook oudere kinderen en zij komen zelf met een hulpvraag. Zoals ik pieker teveel, waardoor ik niet kan slapen. Ik ben altijd moe. Of ik moet zo veel, doordat ik iedere keer een stem in mijn hoofd hoor die alleen maar kritiek heeft. Het is om gek van te worden. Dus de vragen waarmee kinderen komen zijn heel divers.

Bij jongere kinderen gaat de coaching in spelvorm. Dan kom ik met mijn speciale kinderkoffer naar je toe. Ook met oudere kinderen worden er oefeningen gedaan om gedachten verandert te krijgen. Het zijn vaak de gedachten die tot allerlei aannames leiden. En je moet je dan heel erg afvragen of dat dat allemaal wel klopt. Doordat je gecoacht wordt merk je dat dat eigenlijk niet zo is.

HOE GAAT GEZINSCOACHING?

Gezinscoaching begint met een hulpvraag van de ouders. Bijvoorbeeld, we willen weer op 1 lijn zitten in de opvoeding. Dat blijkt dan letterlijk niet te lukken. Kinderen spiegelen ouders met hun gedrag en je ziet dan dat de kinderen ook niet lekker in hun vel zitten en dat er bijvoorbeeld veel boosheid is in het gezin. Ik nodig dan het hele gezin uit om hun verhaal te vertellen. Ik luister goed en ik kijk naar de dynamiek tussen de verschillende gezinsleden. Dan voel ik wel bij wie het nodig heeft om als eerste gecoacht te worden. Dat kan de moeder zijn, maar ook beide partners of het kind. Dus ik kijk heel erg bij wie ik begin. Daarnaast doe je als partners en als gezin ook oefeningen, alles om te zorgen dat er weer meer verbinding komt tussen elkaar en dat uiteindelijk je hulpvraag verdwijnt.

PERSOONLIJKE COACHING

Ik coach je apart als dit je hulpvraag ten goede komt. Bijvoorbeeld als er trauma zit van vroeger of als je steeds tegen dezelfde dingen aanloopt die niet goed lukken.

Stel jij bent als moeder hooggevoelig, maar je dochter is ook hooggevoelig. Je dochter zit even niet lekker in haar vel en reageert dat af op jou. Vaak gaat dat met een hele botte communicatie want hooggevoelige mensen zijn eerlijk en direct. Jij vlucht naar boven om uit haar energie te zijn. Vroeger als kind werd je ook al niet begrepen. Nu voel je dezelfde pijn opnieuw. Je zit in een vicieus denkpatroon waar je steeds in blijft hangen. Door dit te keren ben je veel beter bestand tegen tegenslag. En sta je veel steviger, wat een positieve invloed heeft op je relatie en je gezin.