Skip to main content

Partners van West-Brabant Business Plaza

AAA4B-Corporate finance (Triple A Four B)

379  keer bezocht
  • Dokter de Ramlaan 25
  • 4624 VK
  • Bergen op Zoom

Over AAA4B-Corporate finance (Triple A Four B)

AAA4B CF, of te wel Triple A Four B Corporate Finance is het enige kantoor in Bergen op Zoom e.o. die alle facetten van het hele spectrum van bedrijfsovername beheerst.

  • Verkoop klaar maken
  • Ver- of aankoop begeleiding kopen van uw bedrijf
  • Fusie of ontbinding
  • Waardering van de onderneming
  • Financiering van de onderneming
  • Overname financiering
  • Implementatie

Het doel van Triple A Four B is u te helpen uw doelstellingen te formuleren, te herschrijven en deze samen met u te verwezenlijken. Dit doen we in stappen, gebruikmakend van de beschikbare informatie en analyse van uw productportfolio, markten en organisatie. Dit leid tot een beleidsplan waaruit u behoefte aan mensen, middelen en kapitaal zichtbaar wordt. Via het implementatieplan zullen de doelen stap voor stap gerealiseerd kunnen gaan worden.