Skip to main content

Partners van West-Brabant Business Plaza

Eijkenbosch Consultants

1219  keer bezocht
  • Oost-Havendijk 4
  • 4651 WZ
  • Steenbergen

Over Eijkenbosch Consultants

De beste subsidie-adviseur, bij jou om de hoek

Vincent is meer dan 25 jaar intermediair tussen de subsidieverstrekker en zijn klanten. Klanten kunnen investerende of R&D-uitvoerende ondernemingen zijn, NGO’s of lagere overheden. De adviseur is daarbij op de hoogte van de subsidiemogelijkheden in verschillende sectoren en herkent in overleg, of de klant voor een overheidsbijdrage in aanmerking komt. Deze matching zal, voordat tot een aanvraag wordt overgegaan, meer of minder uitgebreid worden onderbouwd. Wanneer de klant het eens is met de analyse zal de adviseur op basis van klantinformatie en eigen kennis de aanvraag voorbereiden.

Zie de aanvraag als een businessplan, die niet zozeer is bedoeld om de investeerder te overtuigen, maar de beoordelaar bij de subsidieverstrekker. Vincent: “Dat betekent dat de argumenten anders zullen zijn dan die voor een bank of business angel. Wanneer de subsidie is toegekend, dienen veelal stukken voor de subsidieovereenkomst te worden voorbereid. De adviseur heeft hier een leidende rol. De subsidieverstrekker eist regelmatig inhoudelijk en financieel gerapporteerd te worden over de projectvoortgang. De adviseur verzorgt de rapportages en begeleidt de administratie – de adviseur werkt kortom van idee tot portemonnee!”

Vincent is allround adviseur, van laagdrempelige Nederlandse of regionale R&D-bijdragen tot complexe projecten binnen bijvoorbeeld het Europese Horizon2020-programma of de Europese Investeringsbank. De basis ligt volgens Vincent in een natuurlijke nieuwsgierigheid. Nieuwsgierig naar activiteiten van je klanten, naar vakmatige en economische ontwikkelingen, naar overheidsbeleid om verschillende doelen te bereiken als werkgelegenheid, innovatie, educatie, CO2-emissiereductie en de concrete maatregelen daartoe.

Vincent: “Dan je vermogen te kunnen denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden, noem het creativiteit, om klantactiviteiten of delen daarvan te laten passen bij overheids- of andere bijdragen. Het kunnen benadrukken van bepaalde kanten van het project, die de klant zelf niet zou hebben gezien, soms delen weglaten of juist toevoegen, bijvoorbeeld kennisverspreiding, om de slagingskans te vergroten.”

Er zijn adviseurs die de klant het project zelf laten beschrijven, die vinden dat zij het project zelf niet hoeven te begrijpen. Daar denkt Vincent anders over: “Ik vind dat je dan niet in staat bent de juiste aspecten van het project te beklemtonen en je bent zeker niet in staat om het project te toetsen aan bijvoorbeeld de huidige stand van de techniek in de markt, terwijl innovativiteit voor Nederland of de wereld vaak een beoordelingscriterium is. Het komt dan goed van pas wanneer je over technisch inzicht beschikt.”