Skip to main content

Partners van West-Brabant Business Plaza

Stichting Transition Town Roosendaal

1028  keer bezocht
  • Barietdijk 144
  • 4706 DC
  • Roosendaal

Over Stichting Transition Town Roosendaal

Transition Town Roosendaal, kortweg TT Roosendaal, is de kleine Roosendaalse tak van de internationale beweging Transition Towns, met als Nederlandse centrum Transition Town Nederland.

Wat is een Transition Town?
Een transitie is een langdurige grootschalige overgang van een hele maatschappij. De eerste Transition Town – stad in transitie – was het Engelse Totnes. Daar trok Rob Hopkins, aan de hand van wat hij las over Peak Oil* en de klimaatverandering, de conclusie dat een transitie nodig en onontkoombaar is, en dat lokale gemeenschappen daarop voorbereid moeten worden.

*Peak Oil ofwel Piekolie: het gegeven dat de productie van goedkope en makkelijk te verkrijgen olie zijn top nadert of al gehad heeft en daarna steeds verder zal afnemen.